VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY  

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ADRESÁT: The CO2IN, a.s. se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, e-mail: eshop@co2in.cz  

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):DATUM OBJEDNÁNÍ (*)/DATUM OBDRŽENÍ (*):

JMÉNO A PŘÍJMENÍ SPOTŘEBITELE/SPOTŘEBITELŮ:

ADRESA SPOTŘEBITELE/SPOTŘEBITELŮ:

PODPIS SPOTŘEBITELE/SPOTŘEBITELŮ (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)DATUM

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.